Molstad Modell & form er sertifisert etter standarden ISO 14001!

ISO sert2

Partnerplast og Molstad Modell & Form har nylig blitt sertifisert etter standarden ISO 14001 – Miljøledelse. Sertifiseringen hjelper oss som selskap med å redusere vår påvirkning på ytre miljø. Dette vil igjen ha en positiv innvirkning på driften av selskapet, og legge til rette for bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.

«Vi har jobbet i flere år med forberedelser til denne sertifiseringen» sier Pål Tåsåsen, Produksjons- og Kvalitetsansvarlig hos Molstad Modell & Form. «I tett samarbeid med hele konsernet har vi lykkes i å forme virksomhetene slik at vi i minst mulig grad skal påvirke miljøet negativt. I praksis betyr standarden at vi må ha streng driftskontroll i produksjonen av alt som kan påvirke miljø, energiforbruk, sirkulær økonomi og avfallshåndtering. Samtidig er det viktig å sørge for at alle ansatte forstår hva dette betyr og hva som må gjøres.»

Vi tar miljø og kvalitet på alvor

Sammen med ISO 9001 -sertifikatet som vi allerede har, fungerer dette sertifikatet som en bedriftssertifisering der alle avdelingene i PartnerPlast-konsernet er underlagt de samme miljø- og kvalitetskravene. Dette er første gang hele selskapet mottar et sertifikat i både ISO 9001 og ISO 14001. Med en sertifisering i disse standardene kan vi nå dokumentere at vi har gode systemer for kvalitetssikring og at vi jobber aktivt for å oppfylle kravene og forventningene til kvalitet, kundetilfredshet og miljø.

News

Henrik Stensli blir ny salgsrepresentant hos Molstad

Molstad Modell & Form har en økende kundeportefølje og oppdragsmengde, og vi er derfor glade...

Stilling ledig: Teknisk selger

Vi utvider vårt team i Moelv og søker etter Teknisk Selger. Fullstendig utlysning og søknadsskjema...

Generasjonsskifte i Molstad Modell & Form AS

Tor Henning Molstad, Administrerende direktør i Molstad Modell & Form har valgt å tiltre en...