Produkter

Molstad Modell & form produserer alle typer deler i polyuretan elastomerer. Vi leverer alt fra myke fleksible produkter, (kabelbeskyttelse, støtputer, slitasjebeskyttelse, osv) til harde og stive deler, (innkapsling elektronikk, konstruksjonsdeler, osv)

Offshore & Subsea

Molstad produserer deler i polyuretan til bruk offshore og subsea. Eksempler på dette kan være kabelbeskyttelse, slitasjebeskyttelse for stigerør, MudMat Subsea beskyttelsesmatter, bøyestivere for slanger og kabler. Vi har mye standardprodukter som markedsføres via PartnerPlast, men kan også gjøre kundetilpassede deler.

Støperier

Vi har gjennom mange år samarbeidet tett med støperier innen støping av aluminium, bronse støpejern og stål, både i Norge og i utlandet.

Marine

Molstad leverer både enkeltprodukter og komplette systemer til marin industri og oppdrettsnæringen. Eksempler er deksler for beskyttelse av utstyr ombord på båter, armatur til forankringsbøyer i oppdrettsanlegg, komplette pumpesystemer for pumping av fisk osv.