Støperier

Vi har gjennom mange år samarbeidet tett med støperier innen støping av aluminium, bronse støpejern og stål, både i Norge og i utlandet.

Leverandør og kunde

Vi har en sterk fagkompetanse i konstruksjon av løsninger og produksjon av støperimodeller for støping, og vi har kunnskapen som er nødvendig for å kunne utnytte de store mulighetene og frihetsgraden støping gir.

Vi er leverandør av støperimodeller/støpeverktøy til støperiene, men vi er også en stor kunde og kjøper mye støpegods til våre prosjekter.

Sandstøping gir en stor frihetsgrad

Sandforming og sandstøping gir en stor frihetsgrad, og særdeles komplekse geometrier kan støpes i en rekke forskjellige metallegeringer.

Vi leverer støpte, maskinerte, overflatebehandlede deler og ferdig monterte produkter i en rekke aluminiumslegeringer, NiAlBr (alubronse), støpejern og høylegert stål.

Snakk med oss om metallstøping, vi har kompetansen.