Vellykket testing av CPS system

Molstad testing Clamp

Som ledd i kvalifikasjon av et komplett CPS system (Cable Protection System), har Molstad og PartnerPlast gjennomført en vellykket test av holdekraft på en kabelklemme vi har produsert.

Klemmen ble montert på kabelen og dratt med opp til 9 tonn. Klemmen bestod testen, og vil nå bli overlevert kunden sammen med tilhørende deler og dokumentasjon.

CPS-systemet består av bøyebegrensere støpt i polyuretan og støpejern i tillegg til klemmen og skal benyttes til beskyttelse av kabler på ulike offshoreinstallasjoner.

News

PartnerPlast og Molstad bidrar til grønt skifte i oljevirksomheten i Nordsjøen

Som et bidrag til arbeidet med å redusere klimapåvirkningen fra oljeproduksjonen i Norge skal flere...

Vellykket testing av CPS system

Som ledd i kvalifikasjon av et komplett CPS system (Cable Protection System), har Molstad og...

Prøysenstjerna lyser igjen

Prøysenstjerna, som kan sees ved Alf Prøysens barndomshjem på Rudshøgda i Ringsaker, har vært mørk...